Klok av skade etter år preget av militære intervensjoner, med og uten FN-mandat, ønsker Senterpartiets leder en mer tilbakeholden forsvarspolitisk linje.