En undersøkelse om ytringsfrihetens status i Norge, som ble presentert onsdag, viser at mange etniske og religiøse minoriteter vegrer seg for å gå inn i offentlig debatt. De frykter sanksjoner fra sine egne eller storsamfunnet.