For noen år siden kom jeg til å stå bak Jonas Gahr Støre i nattverdkøen i Trefoldighetskirken, for øvrig sammen med kronprins­paret. Den gang var Støre utenriksminister, men jeg tenkte l­ikevel at det var uvanlig med l­edende arbeiderpartifolk i en slik sammenheng.