– Vi skal ta den tiden vi trenger for å konkludere om det konstitusjonelle spørsmålet, altså hvordan vi stiller oss til forskjellen mellom hva Anundsen informerte Stortinget om og hva som skjedde i praksis. Vi skal også diskutere saken i lys av samarbeidsavtalen, sier KrFs mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, til Vårt Land.