Hareide blir dessuten medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.