Knut Arild og Lisa Marie Hareide er begge i jobb igjen etter at de fikk datteren Sara Margrethe for ett år siden. Men familien har ikke fått barnehageplass. I stedet mottar de kontantstøtte som de bruker til å betale dagmamma. Hun bor i samme hus og er kona til KrFU-leder Emil André Erstad.