Kristelig Folkeparti er kritisk til at Audun Lysbakken har gitt pengestøtte til en bok om seksualundervisning skrevet av to SV-ere.
En måned etter at Lysbakken ble minister i 2009, ga Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet flere hundre tusen kroner i støtte til boken «Seksualitet i Skolen», skriver VG.
Den er skrevet av kjønnsforskerne Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen, som begge er SV-medlemmer.
– Når en vet at de to er partifeller, så er det god grunn til å stille spørsmål ved pengestøtten, sier Øyvind Håbrekke, familiepolitisk talsmann i KrF.
Per-Kristian Foss (H), som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier bokpengene blir noe av det komiteen vil se nærmere på når den går gjennom Lysbakkens pengebevilgninger. Bakgrunnen for gjennomgangen er kontroversen rundt SV-statsrådens støtte til organisasjonen Jenteforsvaret.
«Seksualitet i skolen» er kritisk til den tradisjonelle seksualundervisningen i skolen, siden den i stor grad vektlegger forplantning, ifølge VG. Det kan oppleves som diskriminerende av homofile og lesbiske, mener forfatterne.
Håbrekke sier det han reagerer mest på er at boka forfekter synspunkter som ligger langt unna oppfatningene til folk flest. Bang Svendsen har liten sans for denne kritikken.
– Du kan jo prøve å finne den seksualitetsforskeren i Norge som KrF går god for, sier hun.
Støtten fra Lysbakkens departement ble brukt til å distribuere boken til alle landets barneskoler.