Et enstemmig landsstyre i Kristelig Folkeparti sluttet seg lørdag til forslaget om å droppe partiets kristenkrav. KrF-politikere med verv må ikke lenger være bekjennende kristne, men må forplikte seg til å jobbe etter et verdigrunnlag hentet fra «Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter».