Filip Rygg (KrF) trekker seg som byutviklingsbyråd i Bergen fordi han er uenig i den løsningen for bybane som bystyrets flertall går inn for.