«Det har i lengre tid foregått en intern maktkamp om KrFs ‘sjel’. Så vidt jeg kan bedømme det utenfra, er det en sentrum-venstre-fløy som har gått seirende ut, og slik sett er utgangspunktet for en tilnærming til AP til stede. Lokalt er det imidlertid slik en del steder at høyrefløyen - som gjerne samarbeider med FrP mot ‘avkristningen’ av landet - er dominerende. Så - hvor går KrF videre?» skriver Oddbjørn Johannessen på Verdidebatt.no.