Ventetiden kan bli lang for den eller de som ønsker å adoptere et barn. Blant annet har ventetiden på å adoptere et barn fra Kina passert sju år. Men nå åpner Taiwan for at adopsjon kan skje langt raskere: Gjennom organisasjonen Christian Salvation Service (CSS) kan norske foreldre få et barn på bare seks måneder. Men CSS stiller strenge krav til adoptivforeldrene (se faktaboks): Blant annet må de være praktiserende kristne og ha en BMI på under 30. BMI viser balansen mellom høyde og vekt, og BMI på over 30 regnes som fedme.