Også Allmennlegeforeningen sier misnøyen med ordningen er stor.