Det er en kraftig økning fra året før, da antallet var 54. Totalt har 438 barn blitt bortført fra Norge siden 2005.