Human-Etisk Forbund økte sitt medlemstall med 2.620 i 2009. Dette er den største bruttoøkningen på minst 20 år.