– Dette er en omlegging av familiepolitikken. Vi ser at ordningen, som var viktig da vi manglet barnehageplasser, ikke er så viktig lenger, sier Grande til Vårt Land.