– Likestillingen har kommet kortere i en del innvandringsgrupper. Mange innvandrerkvinner står foran en stor barriere. Gjennom kontantstøtten har Norge betalt innvandrerkvinner for å la være å komme inn i jobb, sier leder Audun Lysbakken i SV.