Samfunn

Bygging av barnehager, sykehjem og idrettsanlegg kan stoppe opp når finanskrisen nå sprer seg til kommunal sektor. Den nest største utlåneren til kommunene, Kommunekreditt, sier nå full stopp.

Kommunekreditt, som er en av landets største långiverne til offentlig sektor, må nå si nei til nye lån. Årsaken er rett og slett at det delvis statlig eide foretaket ikke lenger greier å skaffe penger i det internasjonale kapitalmarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

Nei til lange lån. Kommunekreditt har innført utlånsstopp på nye lange lån til kommunesektoren. Bakgrunnen er at Eksportfinans, som vi får finansieringen fra, ikke lenger kan gi oss lang finansiering til å drive utlån i kommunesektoren, sier administrerende direktør Arnulf Arnøy i Kommunekreditt.