– Politikk er menneskers verk. Men selv er jeg et produkt av tvil og tro. Og det tar jeg inn i min gjerning som politiker, sier Støre foran Erkebispegården i Trondheim.
Vårt Land var med Aps kommende leder på reisen til kirkehovedstaden og der et spesialoppdrag fra Bispemøtet ventet: Støre skulle tale om hvordan kristen og humanistisk arv danner oss som folk.
– Det temaet er også en fortelling om Norge – og om en arv som handler om individet, felleskap og likhet, mener Støre.
I dette intervjuet snakker Støre om: