I går leverte Miljødirektoratet sitt svar til Klima- og miljødepartementet på hvordan Norge ligger an i forhold til klimamålene. Direktoratet sier at selv om klimaforlik og klimamelding følges opp aktivt, er det ikke nok til å redusere utslippene ned til 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter (se faktaboks) innen 2020.