Når kommuner landet rundt sliter med trange budsjett og lite penger, må mange menigheter se langt etter tilstrekkelig med penger til drift og vedlikehold av kirken.