– Jeg er glad og lettet og ikke så lite rørt over at det spontane engasjementet vårt nå har resultert i en organisasjon med vedtekter, styre og det hele, sier Gunhild Andersen, soknediakon i Hinna menighet i Stavanger.