Samfunn

– Regjeringen løp fra løftet sitt ved første mulighet, sier Wenche Fone, leder i Kirkens Nødhjelps utviklingspolitiske avdeling.

I Sundvollen-erklæringen lovte regjeringen å investere mer av Oljefondet i bærekraftige bedrifter i fattige land. Men da stortingsmeldingen om Oljefondet kom før påske var tonen en annen, skal vi tro bistandsorganisasjonen.

Mandag formiddag troppet derfor Kirkens Nødhjelp og Changemaker opp på Egertorget for å levere 20.000 underskrifter til finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF), Marianne Marthinsen (AP) og Siri Meling (H). Beskjeden til stortingspolitikerne som skal behandle meldingen er klar: Invester mer av Oljefondet i fattige land.

LES OGSÅ: Sp: Gi Etikkrådet myndighet til å selge