Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp trekker fram tre punkter hvor organisasjonen har forventninger til den nye regjeringen: oljefondet, bistand og utvikling.