– Kirken har vært den direkte årsaken til at Norge ikke har brutt menneskerettskonvensjonen i flere saker, sier advokat Arild Humlen, som har jobbet mye med asylsaker i Norge.