Biskop i Oslo. Ole Chr. Kvarme, er ikke imponert over skolebyråd Torger Ødegaards beslutning om å nekte unge mennesker et stillerom for å utøve religiøs aktivitet. Kvarme uttaler i en pressemelding at han mener elever skal kunne ha anledning til å be i egnet rom i også i skoletiden.