Opplysningsvesenets fond, OVF, er Den norske kirkes store pengebinge. Det eier og forvalter verdier for ca. 7 milliarder kroner. Aksjer, eiendom, vannkraft og skog skal få bingen til å vokse.