– Ovenfor kundene har banken legitimert en virksomhet som en forretningsbank ikke kan være bekjent av, sier finansdirektør Harald Magne Glomdal i Opplysningsvesenets fond (OVF).