18. juni var ordningen med kildesortering av mat- og plastavfall i grønne og blå poser ferdig innført i Oslo. Samtidig har innbyggerne i Nesodden, Frogn, Ås, Ski og Oppegård fått beskjed om at de kan bruke plassen under kjøkkenbenken til noe annet enn diverse avfallsbøtter.