Hva har jeg egentlig til felles med min tipptippoldefar fra 1814 – bortsett fra at vi begge kan kalles nordmenn?