En av pådriverne for at Oljefondet skal investere mer i fornybar energi, er Verdens Naturfond, WWF-Norge. Organisasjonen viser til at forskere og finansfolk har regnet ut at det trengs en «clean trillion», tusen milliarder dollar, i årlige investeringer globalt for å begrense oppvarmingen til to grader. WWF mener at Oljefondet som verdens største statlige investor bør bidra til å få opp farten i overgangen fra fossil til fornybar energi ved å investere deler av den norske oljeformuen i fornybar energi.