Unge som tas med narkotika, skal møtes med et kommunalt hjelpeteam og en samtale istedenfor straff, ifølge Justisdepartementet. Forslaget vekker både begeistring og sterk motbør.