Forskere ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås i Aksershus, har funnet frem til et enzym som kan gjøre det mer lønnsomt å lage biodrivstoff av råmateriale fra skogen.
– Funnene våre viser at nedbryting av cellulose kan bli en mye mer effektiv prosess, sier Vicent Eijsink til forskning.no.
Sammen med Gustav Vaaje-Kolstad har han fått publisert en artikkel om resultatet i det anerkjente viteskapsmagasinet Science. 

Ny generasjon.  Drivstoff laget av cellulose kalle andre generasjons biodrivstoff. Hittil har det vært en tidkrevende og omfattende prosess å omdanne cellulosen til drivstoff. Derfor har man i hovedsak benyttet biomasse fra matplanter, noe som har skapt etiske dilemmaer med tanke på matvaresituasjonen i verden. Den nye metoden åpner for å bruke trevirke og skogsavfall.