Den amerikanske tankesmien Oakland Institute beskriver i en ny rapport problemer som skogsdriften til det norske selskapet Green Resources skaper for lokalbefolkningen i Uganda. Selskapet har kjøpt opp store landområder og planter skog for å få ned klimagassutslipp, for så å tjene penger ved å selge klimakvoter.