Regjeringen vil kutte bruken av oljepenger med 15,2 milliarder kroner i revidert. Oljepengebruken er dermed godt under handlingsregelen.