Skal antisemittisme få en tydeligere plass i undervisningen, må det inn i læreplanen. Det mener Arnfinn Midtbøen ved Institutt for Samfunnsforskning. Sammen med Julia Orupabo ved ISF og Åse Røthing ved HiOA har han kartlagt hvordan etniske og religiøse minoriteter beskrives i læremidler i samfunnsfag og religions- og livssynsfag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.