I statsbudsjettets tabell over pengestøtte til landets ulike grønne organisasjoner neste år, står de aller fleste på stedet hvil. Men én organisasjon får en halv million kroner mer: