Uttalelsene falt i en bortklippet sekvens, som «Trygdekontoret» selv har lagt ut på youtube. Saken ble først omtalt i Dagbladet.