«Jeg henvender meg personlig til det muslimske miljøet for å si at jeg er lei meg for at deres religiøse følelser er krenket gjennom det vi gjorde da vi den 10. januar publiserte en faksimile av de danske tegningene fra Jyllands-Posten. Det var aldri vår hensikt å såre noen.»