Den israelske ambassaden mener Utenriksdepartementet finansierer en utstilling som «fremmer hat og delegitimerer Israel» og ber om en avklaring i forbindelse med Håkon Gullvågs utstilling i Damaskus.