Islam Net søkte 26. november i fjor om å bli studentforening ved UiO. Universitetet har nå fattet en avgjørelse.