Samfunn

De er kvikke i hodet, men taper på skolen og mobbes. Nå vil foreldre få i gang samtalen om særskilt begavede elevers situasjon.

– Uansett hvor mye velvilje skolen mønstrer i møte med våre barn finnes det ingen pedagogikk som tar høyde for situasjonen de er i, sier Ieva Fredriksen, presseansvarlig i Lykkelige barn.

Foreningen ble startet i august for å arbeide for situasjonen til «høyt begavede barn», av foreningen forstått som de fem prosentene av norske elever som er så intelligente at de har «vanskelig for å finne likesinnede i sitt daglige miljø». Målet er å påvirke og informere skolesystem og samfunn, og til sommeren holdes den første sommerleiren forbeholdt gruppen.

Ifølge Fredriksen er medlemsmassen nå økende, og interesse kommer også fra mennesker som selv hverken er foreldre eller elever, men som likevel kjenner seg igjen i problemstillingene som foreningen reiser.