En undersøkelse blant tillitsvalgte i Frp viser at strammere asyl- og innvandringspolitikk ses på som klart viktigste sak i regjeringsforhandlingene.