Innvandrere deltar lite i 17. mai feiringen – myte eller realitet? Myte, ifølge en spørreundersøkelse utført i forbindelse med prosjektet «Grunnloven som nasjonalt symbol».