Flere personer med innvandrerbakgrunn har tatt kontakt med Oslo Aps leder Jan Bøhler og uttrykt bekymring over økende radikalisering i muslimske miljøer.