Helsedirektoratet ba i vår om en ekstrabevilgning på 17,7 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til blant flere øvelser i terrorberedskap, kursing av psykologer i behandling av barn og unge med posttraumatisk stress og kursing i pasientsortering på skadested, skriver Aftenposten.