Folk bosatt i landets storbyer er mer fornøyd med sitt hjemsted enn folk som bor på landet, viser undersøkelse.