I julehøytiden åpner mange både hjerter og lommebøker for de mest sårbare gruppene i samfunnet, også for de utskjelte romtiggerne. Men på Stortinget er det flertall for nasjonalt forbud mot tigging.