Forbundet mener kommuner som bygger livssynsnøytrale seremonirom må få hjelp til å betale regningen. Opplysningsvesenets fond (OVF) forvalter verdier for 7 milliarder kroner, og avkastningen går i dag til å drifte eiendommer og aktiviteter i Den norske kirke. Nå ønsker Human-Etisk Forbund (HEF) at pengene også kommer andre tros- og livssynssamfunn til gode: