At fylkeskommunen ikke er så pop i Høyre overrasker få. Nå er det kongens mann i fylkene som møter kritikk.