Høyres programkomité ber landsmøtet si ja til å åpne pol på julaften og andre «aftener».